دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
سه شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۶

دعوت به همکاری

دعوت از  دانشجویان، برای همکاری پژوهشی با واحد توسعه تحقیقات بالینی حضرت علی اصغر(ع)   ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷
برگزاری کارگاه Endnote

کارگاه آموزشی Endnote  در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۵ در مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر برگزار خواهد شد.برای اطلاع از شرایط و نحوه ثبت نام با شماره ۲۳۰۴۶۲۵۳-۰۲۱ تماس بگیرید یا به کتابخانه مرکز مراجعه کنید.   ..ادامه...


 
 

متن

متن

متن

متن